Ang Hunyango, Anay, Bukbok at Lamók

Sa labás, tingín mo ay matipunô
may gilas ang pundasyon, matitinô
pero buhatin mo kanilang bangkò
magaan, inaanay ng hunyangò.

Upuá’y walang bakás pagkabulók
ngunit kung idadaan sa pagsubok
ihaplit ang pangtuwid na pamukpok
binukbok nga ng mga utak lamók.

Mapakinabangan pa ba ng madlà,
kung uri’y tuluyang panggatong na nga?
Mukhang bago subalit sadyang lumà,
isang patibong na mapaminsalà.

(mga taludtod ng talata ng tula ni FRANCO CORALDE SANGREO, Source: copy & paste)

Advertisements

Your Opinions...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s