Tag Archives: Labor day

C2G2 joined International Labor Day- Marikina City

The Streamer speaks so much about what the people should and must know, where your taxes goes. May 1, 2014- Marikina City. Bilang pakiki-isa sa pandaigdigang ARAW NG PAGGAWA naglunsad ang Citizens’ Congress for Good Governance (C2C2) ng pagkilos sa Marikina.

Continue reading C2G2 joined International Labor Day- Marikina City

Advertisements